Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΟΕΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

8ος  Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  Διηγήματος  και Ποίησης
Εφήβων και  Ενηλίκων 

                                       (με ελεύθερο θέμα)                                             

 

       Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»  

 Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης  και  iamvosart

Όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού

• Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή (συστημένα θα αποκλείονται).
• Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία (διήγημα ή ποίηση).
• Τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό) έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.
• Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
• Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς 12.(Διάστιχο 1)
• Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η
1η Οκτωβρίου 2012 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 31η  Ιανουαρίου 2013. (Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών για το αν  θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.)
• Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε ειδική εκδήλωση το 2013.
• Όσοι εκ των νικητών
(αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.
• Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
• Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν απόλυτα από την κριτική επιτροπή.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες (ποίηση-διήγημα) του 8ου Πανελληνίου διαγωνισμού διηγήματος και ποίησης, εφήβων και ενηλίκων, θα εκδοθούν δυο ανθολογίες με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στις  ανθολογίες, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους ή το διήγημα ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής και προώθησης. Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους. Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές  δύο(2) αντίτυπα δωρεάν.
Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε  μεγάλη εκδήλωση, στην πολιτιστική εφημερίδα «ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ» και στα περιοδικά                        «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά. (Για την περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί εύλογος αριθμός συμμετοχών θα επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους).
Αποστολή κειμένων προς: 
κ. Αρετή Γκιωνάκη ή κ. Νίκο Δεληγιάννη (στο ένα από τα δύο ονόματα) για τον  8ον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διηγήματος και Ποίησης εφήβων και ενηλίκων”                                              
Ταχυδρομική θυρίδα: 48050 - Ταχυδρομείο Πετρούπολης - Τ.Κ 132 31
Ηλεκτρονική επικοινωνία, email: ideopnoon@gmail.com, ideopnoon@yahoo.gr,                                                                                       http://ideopnoon.blogspot.com/, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com/,

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΩΣ ΤΗΝ 30ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΝΟΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιοδικό Λόγου, Τέχνης και  Πολιτισμού
Τηλ. Επικοινωνίας: 217 7360258
 
Αγαπητοί φίλοι
Μετά από την πρώτη επιτυχημένη  έκδοση της Ποιητικής Ανθολογίας με  τίτλο: «37 Ποιήματα» ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 1  από το περιοδικό «Πνοές Λόγου & Τέχνης», σε μια συνεχή και επίμονη προσπάθεια προώθησης του ποιητικού λόγου, ανακοινώνουμε ότι, σύντομα θα εκδοθεί η δεύτερη Ποιητική Ανθολογία, (θέμα ελεύθερο) με την επιμέλεια του περιοδικού «Πνοές Λόγου & Τέχνης». Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη αυτή  Ανθολογία, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους, το οποίο δε θα ξεπερνά τους τριάντα (30) στίχους σε γραμματοσειρά times new roman 12, με διάστιχο 1, ταχυδρομική επιταγή με το ποσόν των 25, για την κάλυψη εξόδων προώθησης και αποστολής. Επίσης παράλληλα να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής τους που να δηλώνουν ότι αποδέχονται να δημοσιευθεί το ποίημά τους στο βιβλίο. Όταν τυπωθεί η ανθολογία θα παραλάβουν όσοι συμμετέχουν σαυτήν ένα (1) αντίτυπο.
            Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί η ονομαστική αλφαβητική σειρά.
          Για την περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός συμμετοχών για την έκδοση θα επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους.
                                 ·       Αποστολή συμμετοχών έως την 30ην ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2012

Αποστολή συμμετοχών:
Προς την: κ. Αρετή Γκιωνάκη ή τον: κ. Νίκο Δεληγιάννη
Δ/ντές του περιοδικού “Πνοές Λόγου & Τέχνης”
αποστολή θα γίνεται στο όνομα ενός από τους δύο)
για την  2η Ποιητική Ανθολογία
Ταχυδρομική θυρίδα: 48050
Πετρούπολη Τ.Κ 132 31
pnoeslogou@gmail.com,
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6932807399 και 6993177536,

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Πνοές Λόγου και Τέχνης


Περιοδικό Λόγου, Τέχνης &  Πολιτισμού 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Η Ποιητική Ανθολογία με τίτλο: «37 Ποιήματα - Ποιητική Ανθολογία Ι», κυκλοφόρησε με την έκδοση και την επιμέλεια του περιοδικού  «Πνοές Λόγου και τέχνης», και περιέχει ποίηση συμμετεχόντων στον 7ον  Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφήβων και Ενηλίκων.  
  Στην ανθολογία αυτή παρουσιάζονται τριάντα επτά ποιήματα συμμετεχόντων στον 7ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφήβων – Ενηλίκων που προκήρυξε η Λογοτεχνική – Συγγραφική Ομάδα «Ιδεόπνοον». Τα ποιήματα αυτά, χαρακτηρίζονται από μια ποικιλία ιδεών και τάσεων στη μορφή και το περιεχόμενο που στηρίζονται σ’ ένα κοινό άξονα προσφοράς και αγάπης για την τέχνη της Ποίησης. Το βιβλίο διανθίζεται με απόψεις και αποφθέγματα μεγάλων ποιητών για την ποίηση και την επίδρασή της στο άτομο και την κοινωνία για να κατανοήσουμε το τεράστιο εύρος της στην ιστορία της ανθρωπότητας.
   Η Ελλάδα είναι η χώρα που άνθισε ο ποιητικός λόγος, χαρίζοντας ένα σημαντικό αριθμό μεγάλων δημιουργών που επηρέασαν την ελληνική και παγκόσμια σκέψη και δράση.
    Γνωρίζοντας λοιπόν ότι όσοι ασχολούνται με τον ποιητικό λόγο νιώθουν μεγάλη την ανάγκη της επικοινωνίας με το αναγνωστικό κοινό, προχωρήσαμε στην έκδοση της παρούσας ανθολογίας με την οποία θεσπίζεται η έναρξη μιας σειράς κι άλλων ανθολογιών σύγχρονων ποιητών. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πνευματικό υπέδαφος, ώστε να συνυπάρξουν μεταξύ τους σ’ αυτό το βιβλίο, προσφέροντας ο καθένας τη μοναδικότητά του και παράλληλα μία συλλογική παρουσία στα γράμματα.


Για τις «ΠΝΟΕΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ»
Αρετή Γκιωνάκη & Νίκος Δεληγιάννης

ωνίας: 217 7360258
E- mail: pnoeslogou@gmail.com, pnoeslogou@in.gr,
 
Loading...

Αναγνώστες